MOSTRA D’ANTICS OFICIS

OFICI: CAL.LÍGRAF

Mostra d’antics oficis

15 de setembre de 2012

Horari: des de les 9.00h fins les 21.00h

Lloc: carrer del Pont, Balaguer (Lleida)

Organitza: Associació de veïns del centre històric