CAL.LIGRAFIA

Demostración y clases de caligrafía en pupitres de escuela del s. XX

IX MOSTRA D’OFICIS ANTICS

Balaguer (Lleida), 19 de setembre de 2015

 

Foto: Antoni Vidal